• 5 octobre 2012

Bank van De Post bijt de spits af

Bank van De Post bijt de spits af

Bank van De Post bijt de spits af 290 290 Nextage


Nooit eerder voerde een bank een grootscheepse reclamecampagne voor een beleggingsproduct, in dit geval een bevek onder nauw toezicht van de CBFA, het nationale controle-orgaan van de overheid.
Een hele krachttoer om de technische en juridische verplichte vermeldingen te combineren met de boodschap voor het grote publiek: een investering die u beschermt tegen slapeloze nachten. Met succes, de inschrijvingen lopen gezwind binnen. Het bewijs dat mensen kiezen voor de zekerheid die Bank van De Post hen verzekert.

Enregistrer