All-in Pack

Uw budget is niet elastisch en u hebt genoeg van al die agentschappen die niet in staat zijn u een helder bestek aan te bieden, zonder supplementen. Nextage omzeilt het probleem met een vereenvoudigde oplossing: één enkele prijs alles inbegrepen, van creatie tot uitzending, productie, rechten en bezoldiging inbegrepen. Nextage zorgt voor een maximale optimalisatie. Als de prijs te laag is t.o.v. de vooropgestelde instellingen, brengt Nextage u op de hoogte en stelt u een alternatief voor… tegen dezelfde prijs. Eenvoudig, zonder onaangename verrassingen.